Il·lustracions, direccion d’art i coordinació del vídeo d’animació Dignity Toolkit.

Realització de sis Il·lustracions per a la web i vídeo d’animació Dignity Toolkit. Direcció d’art i coordinació del vídeo d’animació Dignity Toolkit. Projecte per a La UPC-ISST. https://dignity-toolkit.eu