Il.lustracions pel “Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya”

Mostra del paquet d’il.lustracions realitzades per a la identitat corporativa del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’encàrrec consta de 111 il.lustracions vinculades a formació, treball i ocupació.

Client: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.